Tariffhåndbøker og statistikk

På denne siden finner du foreløpig en håndbok for tillitsvalgte i privat sektor.
Håndboka er laget av Parat og omhandler utvalgte deler av avtaleverket, som hovedavtale og tariffavtale/overenskomst, litt om lokale forhandlinger og konflikt og arbeidskamp.