Tariffavtaler

A2-overenskomsten (Spekter/Helse-YS/Parat)

Overenskomsten gjelder for medlemmer som er ansatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10 (Spekter helse)

Hovedavtalen YS - Spekter 2013 - 2015
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Mellomårsoppgjøret 2017: 
Protokoll fra forhandlingene i Spekter del A2, mai 2017 
Tariffinformasjon i pdf i Spekter del A2, mai 2017
  

Tariffinformasjon:
Tariffinformasjon - avsluttende for handlinger A2
Tariffinformasjon YS-Spekter - Enighet om ny avtale

Protokoller:
Protokoll - Spekter 10 helseforetak  
Protokoll YS-Spekter - Enighet Spekter helse område 10
Protokoll A2 - frister lokale forhandlinger område10

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Renate Messel HegreForhandler