Tariffavtaler

A1-overenskomsten (Spekter/Helse-YS/Parat)

Overenskomsten gjelder for medlemmer som er ansatt i foretak og virksomheter som er heleid av helseforetakene og plassert i overenskomstområde 10 (Spekter helse)

Hovedavtalen YS - Spekter 2013 - 2015
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet Spekter Del A1 Helse – Sosiale bestemmelser 22.04.16
Protokoll - Enighet A1 Spekter Helse - prolongering av sosiale bestemmelser

 

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Renate Messel HegreForhandler