Tariffavtaler

A-overenskomsten (Spekter-YS/Parat)

Overenskomsten gjelder for medlemmer som er ansatt i virksomheter der arbeidsgiver er medlem av Spekter.

Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal virksomhetsvis B-del.
A-delen forhandles av Spekter og YS/Parat, mens B-delen forhandles i den enkelte virksomhet.

Hovedavtalen YS - Spekter 2013 - 2015
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Informasjon fra mellomårsoppgjøret 2017:
Protokoll fra forhandlingene 
Tariffinformasjon i pdf

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Fare for streik AIM og SIB
14. september

 
Tariffinformasjon YS-Spekter A-del 6. april
Protokoll YS-Spekter A-del 6.april

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Thomas LilloeForhandler