Tariffavtaler

Salgsfunksjonæravtalen (NHO - YS/Parat)

Denne tariffavtalen gjelder for ansatte som arbeider med salg og oppgaver i tilknytning til salg. Det er forutsenting at  arbeidsstedet ikke er ved arbeidsgivers fast lokasjon. Eks. selgere som jobber fast ute hos kunder eller jobber mobilt hos ulike kunder. 

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.06.2016 - 31.05.2018

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver