Tariffavtaler

Presse- og Mediaoverenskomsten (NHO/MBL - YS/Parat)

Avtalen gjelder for hel- og deltidsansatte medarbeidere som har sin hovedbeskjeftigelse innen områdene salg, marked, økonomi, administrasjon, andre tekniske oppgaver, tekstkontroll/korrektur og kontorfunksjoner innen redaksjonsområdet, samt ekspedisjon og kantine.

Hovedavtalen NHO/YS/Parat

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingene starter: 23. mai - 24. mai

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon/krav

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Ny minstelønnssatser 24. mai 2017 Protokoll - Ny minstelønnssatser 24. mai 2017
Tariffinformasjon - Enighet om ny tariffavtale for Parat Media, 24. mai
Protokoll - Enighet på Presse- og Media overenskomsten, 24. mai
Krav fra Parat - på Presse. og Mediaoverenskomsten

 

Krav fra MBL - på Presse. og Mediaoverenskomsten

 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Odd Jenvin-SteinsvågSpesialrådgiver