Tariffavtaler

Pilotavtalen Lufttransport (NHO/NHO Luftfart - YS/Parat)

Avtalen omfatter helikopterpiloter i Lufttransport med baser i Norge.
Denne avtalen er bedriftsintern og bare tilgjengelig for helikopterpiloter i Lufttransport AS. Spørsmål kan retts til post@parat.com 

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Lars Petter LarsenForhandler