Tariffavtaler

Overenskomst for seismikkbedrifter (NHO/Norsk Olje og Gass -YS/Parat)

Avtalen gjelder for seismisk personell som utfører arbeid på skip

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat

 

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingenestarter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Lars Petter LarsenForhandler