Tariffavtaler

Overenskomst for Fiskeindustrien (NHO/FHL til Sjømat Norge - YS/Parat)

Overenskomstfor fiskeindustrien omfatter produksjonsarbeidere i fiskeindustrien med dertilhørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring ogkantine, håndverkere, reparatører, arbeidende formenn, kontrollører, instruktørerog kjølemaskinister/ kuldemaskinister.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat

 

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingsløsning: 28. juni


Tariffinformasjon:

 Protokoller:


Protokoll - Enighet på fiskerioverenskomsten

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA