Tariffavtaler

Overenskomst for Elektrofagene (NHO/Norsk Teknologi - YS/Parat)

Avtalen gjelder for ansatte i bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon ol. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingenestarter:
Forhandlingsløpsning: 13. mai

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - garantiregulering 2017 Protokoll - garantiregulering 2017
Tariffinformasjon med protokoll - ny diettsatser 2017  
Tariffinformasjon - Enighet om ny overenskomst for elektrofagene, 13. mai
Protokoll - Enighet i forhandlingene om ny overenskomst, 13. mai

Protokoll - overenskomst for elektrofag LOK 26. mai 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver