Tariffavtaler

Overenskomst for Barn- og ungdomsverntjenesten (NHO/NHO Service-YS/Parat)

Avtalen 536 gjelder for ansatte innen bla. privat barnevern, rehabilitering, rusomsorg, flyktningmottak, privat kinodrift.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 1. mai 2018 - 30. mai 2018

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver