Tariffavtaler

Overenskomst for Asfaltarbeidere (NHO/NBL - YS/Parat)

Gjelder alt asfaltarbeid, herunder råvareproduksjon, drift og vedlikehold av veier o.l., arbeider som asfaltarbeidere blir satt til i vintersesongen, reparasjon av bedriftens maskinpark på eget verksted eller lignende.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat

Avtaleperiode 01.04.2012 - 31.03.2014

Forhandlingene starter:
Forhandlingsløsning: 23. mai

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet overenskomst Asfaltarbeid og veivedlikehold, 23. mai
Protokoll - Enighet om ny overenskomst for asfalt- og veivedlikehold, 23. mai

 


   

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA