Tariffavtaler

Overenskomst for Arbeidsledere (NHO/NHO Reiseliv - YS/Parat)

Avtalen omfatter arbeidsledere i overnattings- og serveringsbedrifter ansatt i stillinger som feks kjøkkensjefer, hovmestre, husøkonomer og bestyrerinner

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Protokoll arbeidslederavtalen NHO - 13. januar 2017

Kontakt oss

Juridisk avdeling

Grete DieserudRådgiver