Tariffavtaler

Landbaseoverenskomsten (NHO/Norsk Olje og Gass - YS/Parat)

Avtalen omfatter ansatte i virksomheter som driver service- og forsyningsbase i land for oljevirksomheten, og som for øvrig utfører annen terminalvirksomhet, herunder fagarbeidere, baseoperatører, arbeidsledere og tekniske- og merkantile funksjonærer

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 30.03.2016-01.04.2018

Forhandlingenestarter:
Forhandlingsløsning: 27. juni

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet på landbaseavtalen  Protokoll - Enighet landbaseavtalen

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver