Tariffavtaler

Glassoverenskomsten (NHO/Glass - YS/Parat)

Avtalen omfatter glassfaget, herunder: vanlig glassarbeid, produksjon og montering av glass og kunststoff i transportmidler og innrammingsarbeid, likeledes blyglassarbeid og sliping av glass

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA