Tariffavtaler

Funksjonæravtalen (NHO - YS/Parat)

Avtalen gjelder for kontorfunksjonærer, tekniske funksjonærer, funksjonærer innen lager og ekspedisjon og arbeidsledere.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat

 

Avtaleperiode 01.06.2016 - 31.05.2018

Forhandlingenestarter: 13. og 14. september

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon -  Meklingsløsning for funksjonæravtalen Protokoll Funksjonæravtalen NHO - meklingsmøte avsluttet  2. oktober 
Mekling og mulig streik   
Brudd i tarifforhandlingene på funksjonæravtalen - NHO

Forhandlingene med NHO starter mandag 12. september  

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver