Tariffavtaler

Flyoverenskomsten (NHO/NHO Luftfart - YS/Parat)

Avtalen gjelder for ansatte i flyselskaper og andre flyrelaterte selskaper; herunder sertifiserte flyteknikere, inspektører, produksjonskontrollører, kontrollører, planleggere, arbeidsledere, formenn, arbeidende formenn, teamkoordinatorer, teamledere, lagledere, senior flyteknikere, seniormekanikere, NDT II-personell, fagarbeidere, spesialarbeidere, hjelpearbeidere, lærlinger, lagerarbeidere, ekspeditører, stuere, sjåfører, vaktpersonell, trykkeripersonell, rengjøringspersonell, kantinebetjening, unge arbeidere samt ellers personell beskjeftiget med pakking, lasting og lossing av flyenes forbruksvarer og andre arbeidstakere som er knyttet til den fysiske, manuelle ekspedisjon av flyankomster og flyavganger på flyplassene.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Lars Petter LarsenForhandler