Tariffavtaler

Flyavtalen Del B Flyavtale del B (NHO/NHO Luftfart - YS/Parat)

Avtalen gjelder personer som er ansatt i stillinger som stasjonssjefer, distriktssjefer og personer ansatt i stillinger på avdelingssjefsnivå innen kontor, ekspedisjon, trafikale og operative avdelinger

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Tariffinformasjon 6. februar 2017
Meklingen mellom Junit og NHO Luftfart endte med samme økonomiske resultat som Parat fremforhandlet med NHO Luftfart i mai i fjor.

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Lars Petter LarsenForhandler