Tariffavtaler

Energiavtalen I (KS Bedrift-Parat/YS-K)

Hovedavtalen KS 2016-2017 KS Bedrift følger KS Hovedavtale (del C)
Avtaleperiode 01.06.2014-31.12.2016