Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Trinn1 Region Midt 15.09.2017 TRONDHEIM Parat Regionkontor Midt
Frist utløpt


Invitasjon til grunnopplæringens Trinn1
-for alle nye og potensielle tillitsvalgte og kontaktpersoner

Gunnopplæringen i Parat er et tilbud til alle nye (og eventuelt potensielle) tillitsvalgte. Gjennom grunnopplæringen skal tillitsvalgte møte Parat som en profesjonell aktør, som setter den tillitsvalgte og dennes behov i fokus. Hovedmålsettingen ved denne opplæringen er å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på en god måte, for gjennom dette å kunne ivareta medlemmenes behov.

Grunnopplæringen for tillitsvalgte består av tre trinn. Trinn1 gjennomføres som et møte mellom det regionale sekretariatet i Parat og den/de nye tillitsvalgte, med en varighet på ca. 3 timer. Etter å ha gjennomført Trinn1 vil du få tilbud om å delta på Trinn2 som er et 3-dagers kurs arrangert i din region. Grunnopplæringen avsluttes med Trinn3 som er et 3-dagers kurs, arrangert felles for hele landet.

På Trinn1 tar vi for oss følgende temaer:
• Rollen som tillitsvalgt
• Utviklingsprogrammet for tillitsvalgte
• Kurskalenderen
• Lokalt foreningsarbeid
• Profilering og synlighet
• Kort om YS
• Kort om Parat
• Medlemsfordeler
• Driftstilskudd og opplæringsmidler
• Medlemsportalen
Tid og sted for Trinn 1 i Steinkjer 20. september 2017

Du må søke arbeidsgiver om fri med lønn i hht hovedavtalens bestemmelser. Parat dekker reiseutgifter, med offentlig transport, til og fra kurset.
Påmelding innen 25. august 2017 til www.parat.com – kurs og utdanning-kurskalender. Eller til midt@parat.com

Hilsen
Parat region midt

Tilleggsinformasjon til påmelding: