Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Bruk av jussen i konflikthåndtering Sentralt arrangerte kurs 18.09.2017 GARDERMOEN Park Inn By Radisson Gardermoen
Frist utløpt


ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS.
Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte til kurs i
Bruk av jussen i konflikthåndtering
Kurset holdes på Radisson Park inn hotell ved Gardermoen.
Tid: 18. september kl. 10.00 - 16.00


Målgruppe for kurset er tillitsvalgte som har deltatt på kurset grunnleggende konflikthåndtering tidligere.
Som tillitsvalgt kan man komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene. Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser/dommer og legger opp til aktivitet fra deltakerne gjennom diskusjoner av egne erfaringer.

Kurset lærermål:
• «Varme / Kalde konflikter», konflikteskalering
• Lovens bestemmelser om det psykososiale arbeidsmiljø
• Arbeidsgivers styringsrett
• Arbeidsgivers / arbeidstakers plikter (omsorgsplikt, lojalitetsplikt, medvirkningsplikt)
• Arbeidsmiljølovens bestemmelser om mobbing og trakassering
• Viktige dommer om mobbing / trakassering
• Viktige saksbehandlingsprinsipper i konfliktsaker

Foredragsholder fra Parat er Katrine Andresen Roald.
Kursansvarlig treffes på mail kurs@parat.com

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

Tilleggsinformasjon til påmelding: