• Enighet i lønnsoppgjøret for frontfaget
  • Sent torsdag kveld ble partene i frontfaget enige i forhandlingene for konkurranseutsatt industri. Arbeidstakersiden har vist moderasjon og leder for YS-privat, Vegard Einan, er godt fornøyd med et resultat som i år gir en lønnsvekst på 2,7 prosent.   

  • Bli medlem i Parat
  • Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. 

    Bli med på laget!

  • Takk for innsatsen
  • Tirsdag 24. mars vedtok et flertall på Stortinget store endringer i arbeidsmiljøloven. Takk til alle som sto opp for arbeidsmiljøloven. Nå fortsetter vi arbeidet for å skape et godt arbeidsliv for alle!. Mer info på mittarbeidsliv.no

-->